KONTAKTY

Zkoumáme

neurobiologické mechanismy rozvoje
duševních poruch

Poskytujeme

vysoce kvalitní diagnostickou a terapeutickou,
lůžkovou i ambulantní péči

Vzděláváme

v psychiatrii, psychologii a neurovědách

Referenční manuál
našich autorů

s přehledem aktuálně dostupných psychofarmak
a základními principy jejich klinické aplikace

Naše poslání

NUDZ aktuálně

  • Národní ústav duševního zdraví vznikl transformací z Psychiatrického centra Praha 1. 1. 2015, sídlí na adrese Topolová 748, 250 67 Klecany. Vybudování nového moderního výzkumně a klinicky orientovaného centra umožnil projekt financovaný z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. NUDZ se má stát referenčním pracovištěm pro oblast duševního zdraví v České republice.

    Zaměřením programu NUDZ je výzkum neurobiologických mechanizmů vedoucích k rozvoji nejzávažnějších duševních poruch (schizofrenie, deprese, úzkostné stavy a reakce na stres). Součástí výzkumu je rovněž vývoj a testování nových diagnostických a léčebných metod. Přístup k řešení problematiky je založený na vzájemné provázanosti metodik molekulární biologie, animálního modelování a klinického výzkumu a testování.


    Video


    Prof. Höschl o vědě na UK

  • Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D. obdržel Cenu pro mladé vědce (Early Career Research Award) Mezinárodní neuropsychologické společnosti INS (International Neuropsychological Society)

EU