KONTAKTY
 • Rada NUDZ

  PhDr. Ivan Duškov
  předseda Rady NUDZ
  ředitel Sekce strategií a politik, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy

  Ivo Kurhajec
  místopředseda Rady NUDZ
  starosta města Klecany

  Prof. MUDr. Michal Anděl, CSc.
  děkan 3. lékařské fakulty UK

  MUDr. Jiří Fexa
  Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor strategie a řízení ochrany a podpory veřejného zdraví

  Ing. Zbyněk Frolík
  ředitel Linet, spol. s r.o.

  Prof. MUDr. Pavel Grof, Ph.D., FRCP
  ředitel Mood Disorders Center of Ottawa

  MUDr. Aleš Herman, Ph.D.
  ředitel Institutu klinické a experimentální medicíny

  Ing. David Vičar
  nezávislý auditor, DaKan, s. r. o.

   

EU